Reply To: Problemy ze słuchem

Raleigh

Najlepiej będzie odwiedzić przychodnię, która ma nowoczesny sprzęt diagnostyczny i specjalistów, którzy wiedzą jak go obsługiwać.